شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

آنا يوردوم اســـداغي

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

نشانه های طلاق عاطفی کدامند؟

 1. 👈کاهش چشمگیر وقت گذاشتن برای همدیگر.
  👈 کاهش وابستگی ها و گیرایی های همسران در رابطه با همدیگر
  👈 افزایش سرگرمیهای برون زناشویی و تمرکز بر مسائل بیرون از خانواده
  👈فاش شدن رازها و اشتباهات همسران در بیرون از خانواده .
  👈 عدم استفاده از راهبردها حل مسئله.
  👈 کاهش میزان نوازش کلامی، جسمی و روابط جنسی که منجر به از دست دادن روابط عاطفی و وفاداری و زمینه ساز روابط فرا زناشویی خواهد شد.
  👈عدم اعتماد همسران به یکدیگر در حل مشکلات و یاس و نامیدی در حل مسائل که منجر به ادامه مشاجره در خانواده میشود.
  👈وقت گذاشتن بیش از اندازه برای فرزندان و غافل شدن از روابط بهینه زناشويي که منجر به تشکیل ائتلافی علیه همسر دیگر میشود.
  👈 به رخ کشیدن اشتباهات یکدیگر.
  👈پرداختن به مسائل گذشته به جای اندیشیدن به مخاطرات پیش رو.
  👈کاهش شور و هیجان در زندگی.
  👈پرداختن به سریال ها و برنامه های تلویزیون به جای صرف وقت برای همدیگر.
  👈 عدم پذیرش مشکل یا ماندن در وضعیت سکوت.

باتجربه ترین مرد روستای اسداغی

مشهدی قربانعلی اشرفی با 90 سال تجربه زندگی

جاده پر پیچ وخم زندگی

درسراسر جاده‌ی زندگی تابلوی توقف ممنوع وجود دارد و درانتهای زندگی تابلوی دورزدن ممنوع نیست.پس طوری زندگی کن که در آخرجاده متاسف نباشی.

اینم ابتکار جالب ایرانی ها (2)


الله جمیل و یحب الجمال

کوتاه اما پر معنا....

ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰﯼ ﻧﺸﺴﺖ. ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﻓﺖ. ﭘﺴﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﮔﻔﺖ پنجاه ﺳﻨﺖ... ﭘﺴﺮ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﺧرﺩﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺷﻤﺮﺩ. ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﭘﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻥ میز بودند با ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﮔﻔﺖ سی و پنج ﺳﻨﺖ. ﭘﺴﺮ: ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ.ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ. ﭘﺴﺮ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ، ﮔﺮﯾﻪﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﻇﺮﻑ ﺧﺎﻟﯽ، پانزده ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ.....شاید بعضی جملات یا بعضی داستان ها تکراری باشه ولی بعضیاشون ارزش بارها تکرار و خوندنو داره

این کجا و آن کجا

 1. عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها.هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!
 2. این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سوناهردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!
 3. عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!
 4. این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!
  این یکی در عمق دجله,آن يکی آنتاليا هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!
  این یکی با گازخردل, آن يكي با گاز پارس.هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!
  عده ای کردند کار و عده ای بستند بارهردو فعالند اما این کجا و آن کجا!
  باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب هر دو تا رفتند اما این کجا وآن
  آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانکهر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا!
  عده ای بر تار شیطان میتنند چون عنکبوت.عده ای بر حق وجاویدند اما این کجا و آن كجا؟

حضور هیئت امنای مسجد اسداغی در جلسه سازمان تبلیغات اسلامی

گوناگون (2)
دورهمي زمستاني چوپانهاي با مرام


12345678910
last